Praca szkoły od 17 maja 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r., od 17 – 30 maja 2021 r. klasy IV – VIII  będą pracować w formie mieszanej (hybrydowej), a klasy I – III w formie stacjonarnej. Harmonogram powrotu do szkół zakłada, że od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkole.

Od 17 maja br. obowiązywać będzie Wewnątrzszkolna Procedura Bezpieczeństwa Dotycząca Zapobieganiu i Przeciwdziałaniu COVID-19.  z dnia 1 września 2020 r. zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

W dniach 17 – 30 maja br. klasy IV – VIII będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w szkole (co drugi dzień) zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć według harmonogramu przedstawionego przez dyrektora.

Klasy, które nie uczestniczą w danym dniu w zajęciach stacjonarnych, będą mieć zajęcia zdalne zgodnie z planem lekcji. 

Świetlica dla zapisanych uczniów będzie czynna, tak jak do tej pory, od 6.30 do 16.00.

Stołówka będzie wydawać obiady o wyznaczonych godzinach tylko dla uczniów obecnych na zajęciach w szkole.

Harmonogram dowozów:

Przywóz: Wołowa 7:20, Kielanowice 7:25

Odwóz: Wołowa:13:30, Kielanowice:14:30 

%d bloggers like this: