WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…

WITAJ  MAJOWA  JUTRZENKO…

                                                                Anna Stanuch-Madej                    

 

Obchodzimy w tym roku 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tych niezwykłych czasach uświadamiamy sobie po raz kolejny, jak wielką wartością jest konstytucja i stanie na jej straży. Nasi przodkowie w trakcie Sejmu Wielkiego pracowali nad ustawą, która okazała się niezwykle nowoczesna i postępowa. Gdyby znaleźli szerokie poparcie dla swoich reform, być może losy Rzeczpospolitej w XVIII wieku potoczyłyby się inaczej. Konstytucja 3 Maja była niezwykle ważną ustawą, regulującą funkcjonowanie państwa w wielu dziedzinach i dającą nowe prawa różnym grupom społecznym. Wzmacniała także władzę wykonawczą, co miało ogromne znaczenie dla Polaków, w obliczu I rozbioru i rosnącej siły nieprzychylnych potężnych sąsiadów – Rosji, Prus i Austrii. Niestety, tak wyczekiwana i potrzebna regulacja prawna, nie obowiązywała zbyt długo. Konfederacja Targowicka z 1792 roku i II rozbiór Polski stały się początkiem końca reform zapoczątkowanych przez Sejm Wielki.

       Jednak pamięć o tych szczególnych wydarzeniach musimy pielęgnować  i zachować dla przyszłych pokoleń. Dlatego wspólnie przygotowaliśmy dla uczniów naszej szkoły i całej   społeczności   naszego miasta prezentację online poświęconą 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Program został przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. St. Staszica i pracowników Domu Kultury w Tuchowie. Za tę pomoc bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Januszowi Kowalskiemu oraz Michałowi Kulikowskiemu  i Wacławowi Ropskiemu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje  Damian Wiejacki ,uczeń klasy 6c,który wykonał montaż  całości  prezentacji. Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

W programie udział wzięli:                                opieka artystyczna:

recytatorzy:                                                         mgr Beata Gut-Lisak

Nelly Gierałt – 6c                                                mgr Anna Stanuch-Madej

Natalia Janas- 6c                                                 mgr Magdalena Barnaś

Damian Wiejacki -6c

Lena Zgórska – 6c

Kinga Barnaś- 8c

Igor Łątka- 7c                                                         

Jakub Madejski-7b

 

wokaliści:                                                              nagrania wokalistów:
Alicja Mikos- 5b                                                   Michał Kulikowski-DK w Tuchowie
Agata Schabowska- 5b                                         Wacław Ropski-DK w Tuchowie

Karolina Dusza -5b
Julia Piątek -7c                                                       montaż:
Emilia Sajdak -7c                                                   Damian Wiejacki
Zuzanna Górka -7c

Kinga Barnaś-8c                                                    W programie wykorzystano prace                                                   
Joanna Stadler -8c                                                 konkursowe: Giorgio Raso-6b
Zuzanna Patyk -8c                                                  Lilianny Kucharczyk-7d

Marlena Majcher-8b                                               Szymona Wantucha-4a                                            

Aleksandra Walocha-8b

Szymon Koncewicz-8b

 

Instrumentalne wykonanie hymnu: Szymona Wantucha-4a

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: