Konkursy historyczne

Zapraszamy do udziału w konkursach historycznych:

I. „Szlakiem po Tuchowie i okolicach”

II. „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”.

Zapraszamy uczniów klas V – VIII oraz gimnazjum do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

 1. Cele konkursu:
 • Zainteresowanie uczniów historią Polski z lat: 1917-1990.
 • Utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie.
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK.

 

 1. Warunki uczestnictwa.

 

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater.
 • Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r.
 • Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane.
 • Na odwrocie każdej strony (planszy) mają znaleźć się: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów pracy i ich wiek, nazwa i adres szkoły (przy zespole szkół proszę dokładnie określić, o którą szkołę chodzi), klasa, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz rok szkolny.
 • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
 • Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
 • Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie trzyosobowych).

 

 1. Prace oceniane będą przez jury, w skład której wejdą wydawcy i profesjonalni twórcy komiksów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • zgodność z faktami historycznymi
 • poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu 
 • płynność przebiegu akcji opowiadanej historii
 • walory artystyczne
 • kreatywność
 1. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 • 11-13 lat
 • 14-16 lat
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 maja 2019 r.
 2. Laureaci i nagrody
 • W każdej grupie wiekowej autorzy 18 najlepszych prac otrzymują tytuł laureata.
 • Organizator i partnerzy konkursu zorganizują i przeprowadzą warsztaty dla laureatów konkursu.
 • Organizator i partnerzy konkursu fundują nagrody rzeczowe uczniom – laureatom konkursu w każdej grupie wiekowej.

 

Więcej informacji na stronie IPN www.pamiec.pl/komiksy.

 

Prace należy dostarczyć do 8 marca 2019 roku do nauczycieli historii  –  p. Beaty Gut – Lisak lub p. Bernadety Baran.  Nauczyciele dokonają wstępnej oceny i wybiorą po 10 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej, które zostaną zgłoszone do konkursu.

%d bloggers like this: