Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Szkolny konkurs pieśni patriotycznej

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w ramach udziału naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie ,,Szkoła młodych patriotów”, 24 kwietnia 2018 r. zorganizowany został Ogólnoszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz zainteresowanie pieśniami , głównie współczesnymi, o tematyce patriotycznej. Każda klasa miała możliwość dowolnego wyboru pieśni oraz dowolnego jej zaprezentowania. W skład jury wchodzili: dyr Alicja Płachno, dyr Wanda Siwek, mgr Stanisław Maniak oraz ks. Alfons Górowski. Nad całością konkursu i prawidłowym jej przebiegiem czuwał mgr Wiesław Cieśla. Po długich obradach jury podało wyniki. Nie było to proste zadanie, bowiem poziom był wyrównany i bardzo wysoki.

Oto wyniki konkursu:

W kategorii klas I-III:

I miejsce- II a- piosenka ,,Uwierz Polsko”

II miejsce- III a- piosenka ,,Jestem Polką i Polakiem”

III miejsce- III c- piosenka ,,Mała ojczyzna”

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce- V b- piosenka ,,Kwiaty polskie”

II miejsce- VI b- piosenka ,,Dziś idę walczyć mamo”

III miejsce-V c- piosenka ,,Za wolność”

W kategorii klas VII i klas II i III gimnazjum:

I miejsce- II a- piosenka ,,Wolność”

II miejsce- III c- piosenka ,,Miasto”

III miejsce- VII b- piosenka ,,Dziewczyna z granatem”

Gratulujemy zwycięskim klasom za piękne zaprezentowanie pieśni patriotycznych, wysoki poziom wokalny oraz wrażenia artystyczne. Dziękujemy wychowawcom za wkład pracy w przygotowanie swoich klas do konkursu. Dziękujemy również uczniom za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu konkursu : Pawłowi Hołdzie, Filipowi Sajdakowi, Igorowi Pawlikowi, Jakubowi Zaucha, Alanowi Zawrzykraj oraz Alicji Kloch, która wcieliła się w konferansjerkę. 

Bernadeta Baran

%d