Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

„Każdy jest dzisiaj zwycięzcą!”…Finał konkursu recytatorskiego Drogi do wolności!

W Domu Kultury 25.04.2018r.  odbył się Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej Drogi do wolności. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów trzech w kategorii klasy IV-VI i 3 w kategorii klasy VII i gimnazjum. Wszyscy w tym dniu byli skupieni i spięci. Poezja patriotyczna jest trudna, melodyjna, nie łatwo ją odpowiednio zinterpretować. Do tego wszystkiego zwykle dochodzi pewnego rodzaju stres sceniczny, strach przed zapomnieniem tekstu, czy nieudanej intonacji. Wśród tych sześciu uczestników nie było takiego kłopotu. Byli wspaniali! Nie da się jednoznacznie określić, kto miał mieć I, kto II, a kto III miejsce. Zawsze każdy ma nadzieję, że to on zwycięży. Na rozpoczęcie konkursu Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś powiedział, że dzisiaj wszyscy są zwycięzcami. Myślę, że sam wysiłek, trud opanowania pamięciowego, a przede wszystkim zrozumienia poezji, jest już zwycięstwem dla każdego, kto wziął udział w tym konkursie. Tym bardziej gratuluję wszystkim uczestnikom-zwycięzcom oraz tym, których szanowne Jury uhonorowało miejscami i wyróżnieniami.  Wśród naszych 6-u uczniów 5-u wróciło z laurami.

I miejsce w kategorii klasy IV-VI zdobyła Oliwia Madejczyk

III Julia Kielawa.

W kategorii klasy VII i gimnazjum miejsce III otrzymała Patrycja Barnaś a wyróżnienia Izabella Zając i Emilia Wójcik. Wspaniałą recytację zaprezentował Filip Włodarz, w tym dniu niedoceniony wprawdzie przez Jury, ale zdecydowanie przez kolegów i koleżanki.

Gratuluję i zapraszam do spotkania z poezją podczas kolejnych konkursów recytatorskich.

K. K.

%d