Spotkanie autorskie pt. „Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali w latach 1898-1948”.

Uczniowie klas drugich gimnazjum wzięli udział w spotkaniu autorskim pt. „Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali i w nim gospodarowali w latach 1898-1948”.

Spotkanie prowadził Jan Dusza – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” Oddział w Tuchowie, który po powitaniu zgromadzonych gości przekazał głos autorowi książki Aleksandrowi Kowalikowi.

Przedstawił on historię powstawania książki, ciekawostki z historii „Sokoła”, a także zaprezentował zespół współpracujący przy powstawaniu książki. Była też okazja do wysłuchania fragmentów książki, m.in. o hucznie przygotowywanym poświęceniu budynku „Sokoła” czy też o stowarzyszeniach i grupach, które w tamtym czasie działały w Tuchowie.

Na zakończenie kilka słów na temat współczesnego patriotyzmu wypowiedział zastępca prezesa TGS pan Grzegorz Mastalerz.

 

%d bloggers like this: