Sprawozdanie z Szkolnego Konkursu Ortograficznego w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej.

8 marca 2018 r. w naszej szkole o godz. 10.35 w Sali 34 odbył się Konkurs Ortograficzny. Jego celem było wyłonienie spośród uczniów klas drugich i trzecich Mistrza Ortografii. Uczniowie pisali dyktando oraz test ortograficzny. Najlepszymi okazali się:

Piątek Zuzanna z klasy III b

Gierałt Nelly z klasy III c

Wiejacki Damian z klasy III c

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów Gminnym Konkursie Ortograficznym Ziemi Tuchowskiej, który odbędzie się w szkole w Lubaszowej dnia 23.03.2018 r.

Honorowym patronem konkursu jest Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

Ewa Kawa.

Marta Chruściel-Zoń.

 

Regulamin

Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII” dla uczniów klas II i III

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych  ( konkurs, test, sprawdzian),
 • wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

 

Organizacja konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów

I etap przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dowolnym dniu do 8 marca danego roku.

II etap jest etapem finałowym, który odbędzie się na terenie szkoły. Wyłoni on szkolnego MISTRZA ORTOGRAFII klas II i III.

 

Zasady ogólne konkursu:

 1. Nauczyciele wyłaniają po 2 uczniów z każdej klasy do etapu szkolnego.
 2. Uczniowie biorący udział w finale szkolnym piszą dyktando oraz rozwiązują test ortograficzny.
 3. Teksty dyktand piszą długopisem lub piórem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 4. Po sprawdzeniu prac zostanie wyłoniony ,,MISTRZ ORTOGRAFII” klas II i III (3 osoby).
 5. ,,Mistrz Ortografii” klas III będzie reprezentował szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Lubaszowej.
 6. Laureaci szkolnego konkursu ortograficznego otrzymają dyplomy od dyrektora szkoły podczas uroczystej akademii, uczestnicy dyplomy za udział.
 7. Po przeprowadzonym konkursie zostanie sporządzone sprawozdanie i umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 Ewa Kawa i  Marta Zoń

%d bloggers like this: