Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

ZS -> Spis podręczników dla uczniów SP i GIM

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje w roku szkolnym 2016/2017 uczniom
klas I – V szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum.

WIĘCEJ INFORMACJI

%d