Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościZdjęcia Gim

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

Organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania był miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchowie wraz z nauczycielami postanowili pokazać w lokalnym środowisku, że można czytać wszędzie i wzięli udział w przedsięwzięciu. Jak podkreślają eksperci jedyna nadzieja na wzrost czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu, a ważną rolę w jego aktywizacji pełnią biblioteki szkolne. Celem imprezy była popularyzacja i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie. Dodatkowy element rywalizacji (konkurencja szkolna, lokalna, ogólnopolska) przekona uczniów, że czytaniem można się chwalić. Podkreślenie roli bibliotek szkolnych i faktu, że ich kondycja przekłada się na wskaźniki czytelnictwa.

W Tuchowie na rynku 10 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 masowo czytali uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica, zaproszeni goście oraz osoby, które przybyły na rynek w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Każdy oddział gimnazjum miał zadania projektowe do wykonania. Było to: wykonanie transparentu z chwytliwym napisem zachęcającym do czytania książek, ranking 10 najchętniej czytanych pozycji, 10 zdań, z których powstała całkiem przypadkowa historia oraz przebranie się za postaci literackie lub ubranie się w jednym kolorze całej klasy.

Akcję uświetniły wypowiedzi gości: v-c Burmistrza Tuchowa Kazimierza Kurczaba, emerytowanego nauczyciela, autora książek o Tuchowie, miłośnika historii i czytania -Józefa Kozioła, dyrektor Biblioteki Publicznej Bożeny Wrony oraz dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowie Józefa Wzorka. Wszyscy podkreślili fakt, że to kim zostaniemy w przyszłości, zależy od nas samych, a to, co czytamy pomoże nam w drodze do sukcesu osobistego, lokalnego, krajowego i oby światowego.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. „

Autorem tych słów jest Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski , założyciel Zamościa , wielki hetman koronny Rzeczypospolitej  Obojga Narodów. Nasz wielki rodak zapisał je w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej.

Słowa te do dzisiaj nie straciły nic ze swojej aktualności, dlatego dbajmy o edukację i wychowanie naszej młodzieży.

organizatorzy akcji w ZS w Tuchowie

P. Buś, K. Krupa

%d