SP -> Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą, czyli szczęśliwi uczniowie klas szóstych

24 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Tuchowie uczniowie klas VI uśmiechnęli się szeroko od ucha do ucha na wieść o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.

I choć to ostatni, historyczny już zapewne sprawdzian, uczniowie pokazali, na co ich stać i jak można systematyczną i wytrwałą pracą zapracować na sukces. Ponieważ w tym roku uczyłam wszystkie klasy szóste, moja radość z wyników jest potrójna.

Wyniki sprawdzianu z języka polskiego są powyżej średniej gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Klasa VI b osiągnęła wynik 79%, klasa VI a – 77,9%. Cieszy mnie bardzo wynik klasy VI c – 68, 6%.  Średnia klas – 75, 5% przy wojewódzkim 73, 3 %, a krajowym – 71%.

Gdy analiza sprawdzianu pokazuje, że najsłabiej uczniowie radzą sobie z analizą i interpretacją tekstu poetyckiego, na pewno nie są to uczniowie z Tuchowa. Oni osiągnęli 70% przy 62% wyniku ogólnopolskiego.

Od 2015 r. sprawdzian szóstoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem sprawdzano 11 zadaniami. Uczniowie rozwiązywali zadania do tekstu Jana Rurańskiego Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania. Pracowali z tekstem poetyckim Leopolda Staffa Jarzębina .

Pisali kartkę z pamiętnika – Warto pomagać innym.

Z języka polskiego maksymalną liczbę punktów zdobyli Julia Grzenia z kl. VI a, Emilia Gryboś i Wiktoria Kamykowska z VI b oraz Jakub Hołda z VI c.

Z matematyki maksymalną liczbę punktów zdobyli: Jakub Banach i Kacper Lisiak z kl. VI a.

Z języka angielskiego klasa VI b zdobyła 80%, kl. VI a – 77,5,5% (73,3% województwo). Serdecznie gratuluję moim szóstoklasistom tak wspaniałych wyników z języka polskiego. Praca z Wami to była prawdziwa przyjemność i wyzwanie.

Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia.

Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.(H.Bordeaux)

Renata Gąsior

%d bloggers like this: