Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Już pływam

Projekt „Już pływam” jest realizowany  od 19.09.2017 r. do 21.11.2017 r.

Wyjazdy o godz. 17:00 z parkingu przy hali MOSiR, powrót ok. godz. 21:00.

Projekt obejmuje 10 wyjazdów w czasie, których dzieci odbędą 20 godzin nauki pływania. Nauka pływania realizowana jest w grupach 15-osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Tarnowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy mają dodatkowo zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem.

 

Wkład własny gminy uwzględnia opłaty rodziców w wysokości 25 zł od każdego dziecka biorącego udział w projekcie.

Celem realizowanego projektu jest nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, zachęcenie młodzieży do aktywnej formy spędzania wolnego czasu na pływalniach stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej służącej m.in. integracji społecznej, promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Oczekiwanymi rezultatami realizowanego projektu są: zdobycie przez uczestników zadania umiejętności pływania, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.