Wakacje za: 355 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

Spis podręczników

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje w roku szkolnym 2015/2016 uczniom
klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjum.


WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W DZIALE BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI


W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.


Rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła Podstawowa


Spis podręczników
Publiczne Gimnazjum

Dla Uczniów
Dla Rodziców