Wakacje za: 387 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów


Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
"O samorządzie gminnym", gmina zobowiązana jest do podejmowania działań wspierających
i upowszechniających ideę samorządową wśród jej mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. "Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny" - czytamy w ust. 2 art. 5b wspomnianej ustawy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie mgr Bronisław Bartkowski, doceniając pozytywne w przyszłości skutki tego przepisu, postanowił wykorzystać tę możliwość nauki samorządności. Przekonał Radę Miejską i dnia 26.04.2002r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.


Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w poniższym linku
Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów

Przedstawiciele naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Gminy Tuchów:

Komisja Wyborcza w Tuchowie stwierdza,
że w szkolnych wyborach, które odbyły się
30 października 2015 r.

Julia Odroniec

Dominika Łątka

Hubert Mastalerz

zostali wybrani RADNYMI Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów


Dla Uczniów
Dla Rodziców