Wakacje za: 354 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

Informacje


Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów ZS w Tuchowie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - firma InterRisk

Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego dla uczniów ZS w Tuchowie - firma InterRisk

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

Terminy konsultacji i zebrań
z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

Konsultacje i zebrania planowo rozpoczynają się
o godzinie 17:00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III SP

- 4. 11. 2015 r.; 2. 12. 2015 r.; 2. 03. 2016 r.; 6. 04. 2016 r.;
1. 06. 2016 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III SP

- 23. 09. 2015 r.; 14. 01. 2016 r. - godz. 16:30; 4. 05. 2016 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VI SP i klas GIM

- 5. 11. 2015 r.; 3. 12. 2015 r.; 3. 03. 2016 r.; 6. 04. 2016 r.;
2. 06. 2016 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV-VI SP i klas GIM

- 24. 09. 2015 r.; 14. 01. 2016 r. - godz. 17:30; 5. 05. 2016 r.

  • Projekt edukacyjny w gimnazjum

Prezentacja projektu edukacyjnego przygotowanego przez uczniów klas II gimnazjum odbędzie się
5 kwietnia 2016 r. (środa)


  • Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca w Zespole Szkół w Tuchowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 16:30


  • Biblioteka szkolna

- poniedziałek - 7:30 - 16:00

- wtorek - 7:30 - 16:00

- środa - 7:30 - 16:00

- czwartek - 7:30 - 16:00

- piątek - 7:30 - 16:00

  • Dowozy uczniów

Dowóz uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem:

Dowozy /codziennie/

- Wołowa - godz: 7:10

- Kielanowice - godz: 7:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 7:45

Odwozy: /poniedziałek/

- Wołowa - godz: 13:25

- Kielanowice - godz: 14:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 14:40

Odwozy: /wtorek/

- Wołowa - godz: 13:25

- Kielanowice - godz: 14:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 14:40

Odwozy: /środa/

- Wołowa - godz: 13:25

- Kielanowice - godz: 14:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 14:40

Odwozy: /czwartek/

- Wołowa - godz: 13:25

- Kielanowice - godz: 14:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 14:40

Odwozy: /piątek/

- Wołowa - godz: 13:25

- Kielanowice - godz: 13:25

- Dąbrówka Tuchowska - godz: 13:40

  • Harmonogram pracy pedagoga

Pedagog szkolny: mgr Dorota Cich

- poniedziałek - 8:50 - 12:50

- wtorek - 8:00 - 12:20

- środa - 8:30 - 12:30

- czwartek - 8:30 - 12:30

- piątek - 8:50 - 12:30

Dla Uczniów
Dla Rodziców
Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie - do wychowawcy klasy - konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym