Wakacje za: 355 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

Kalendarz Szkolny

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2015 r.
3 Ferie zimowe: 18 stycznia - 31 stycznia 2016 r.

4 Wiosenna przerwa świąteczna 24 - 29 marca 2016 r.
5 Sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
 - sprawdzian po SP      5 kwietnia 2016 r.

 - część humanistyczna 18 kwietnia 2016r.
    - część mat-przyr.  19 kwietnia 2016r.
    - część z j .obcego  20 kwietnia 2016r.
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
24 czerwca 2016 r.
7 Wakacje!!! 27 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Szkoła Podstawowa

1 Sprawdzian po szkole podstawowej 5 kwietnia 2016 r.
środa
2 Egzamin gimnazjalny
część języka nowożytnego

20 kwietnia 2016 r.
środa
3 Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja 2016 r.
poniedziałek

4 Dzień po Bożym Ciele 27 maja 2016 r.
piątek

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Publiczne Gimnazjum

1 Sprawdzian po szkole podstawowej 5 kwietnia 2016 r.
środa
2 Egzamin gimnazjalny
18 - 20 kwietnia 2016 r.
poniedziałek - środa
3 Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja 2016 r.
poniedziałek

4 Dzień po Bożym Ciele 27 maja 2016 r.
piątek

Ze względów organizacyjnych rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, zgłaszają na piśmie - do wychowawcy oddziału - konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym.Dla Uczniów
Dla Rodziców