Wakacje za: 355 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

O szkole

Zespół Szkół w Tuchowie znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 6. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica i Publiczne Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Dzieci i młodzież uczą się w pięknym, dużym trzypiętrowym budynku, który w ostatnich latach został gruntownie wyremontowany. Przy Zespole Szkół mieści się nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa, gdzie uczniowie mają zajęcia wychowania fizycznego, zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych i uczestniczą w różnych uroczystościach. Jednak nie zawsze tak było.

Oto krótka najpierw historia Szkoły Podstawowej:

Historia szkoły w Tuchowie rozpoczyna się w wieku XIV. Otóż powstanie szkoły przy tuchowskim kościele parafialnym może być bliskie lokacji miasta ( 1340 ). Patronat nad nią sprawowali właściciele Tuchowa- benedyktyni z Tyńca. Pierwsza źródłowa wzmianka o szkole pochodzi od Jana Długosza( 1470 ). Do końca XVI w. szkołę utrzymywali mieszczanie, a od 1596 r. obowiązek utrzymania nauczyciela przejął proboszcz od kościoła św. Jakuba. Szkoła elementarna w Tuchowie była jedną ze 170 szkół parafialnych w kraju. O istnieniu szkoły świadczą określenia: scholae, rector scholae, magister scholae oraz minister i clecha. Przejawem rosnącej świadomości wartości wykształcenia wśród mieszczan były liczne zapisy mieszkańców na rzecz przyszłego kształcenia swoich synów. Bowiem w XV w. wśród studentów Uniwersytetu Krakowskiego było 5 żaków, a w XVI- już 12. Na uwagę zasługuje Marcin Melaniusz, który po studiach w 1616 r. został proboszczem w Tuchowie. Był założycielem fundacji umożliwiającej zdobycie wyższego wykształcenia przez 2 tuchowskich uczniów. Prawo wyznaczania tychże uczniów przysługiwało proboszczom i burmistrzom tuchowskim. Zapis ten funkcjonował do 1803 r., kiedy to austriackie władze odebrały Uniwersytetowi prawo dysponowania własnymi funduszami.

W XVIII w. upadek gospodarczy spowodowany działaniami wojennymi i epidemiami przyczynił się do upadku oświaty. W Tuchowie w 1748 r. budynek szkolny był spalony, nie było kierownika szkoły ani uczniów. Dopiero w 1766 r. pojawiła się szkoła parafialna. Po roku 1772 r., kiedy Tuchów znalazł się pod zaborem austriackim, powstała szkoła trywialna ( 1789 lub 1799 ). Uczęszczanie do szkoły stało się obowiązkowe dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Dzieci uczyły się religii, historii biblijnej, czytania po niemiecku i polsku, pisania po polsku i niemiecku, rachunków oraz zasad gospodarstwa. Nauczyciele kształcili się na kursie preparandów organizowanym przez szkoły główne. W 1855 r. język polski powrócił do szkół, stając się zwykłym przedmiotem nauczania. Językiem wykładowym pozostał niemiecki. W 1867 r. Ustawa Sejmu Krajowego Galicji wprowadziła język polski jako wykładowy.

Ustawa z dnia 2 maja 1873 r. mówiła o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci. W Tuchowie zamiast szkoły trywialnej wprowadzono szkołę czteroklasową, wybudowaną z inicjatywy ks. Antoniego Siemieńskiego. Uczył w niej jeden nauczyciel. Potem szkoła się rozrastała, przybyło uczniów i nauczycieli. Szkoła mieściła się w trzech budynkach. Nauczyciele kształcili się w bezpłatnych czteroletnich państwowych seminariach.

W roku szkolnym 1914/1915 r. nauka odbywała się przez trzy tygodnie, przez osiem miesięcy nie było jej wcale. 14 czerwca wznowiono zajęcia. Odbywały się pod gołym niebem. Szybko ich zaniechano z powodu niskiej frekwencji.

W 1916 r. powstała dwuklasowa szkoła na Wołowej. W 1917r. tuchowska szkoła stała się szkołą pięcioklasową. Nauka odbywała się w czterech różnych budynkach. Kierownikiem był Adolf Wojtanowski. W 1918 r. powstała siedmioklasowa szkoła powszechna, jednakowa dla wszystkich dzieci bez względu na status społeczny i majątkowy. Okólnikiem z dnia 2 czerwca 1926 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wprowadziło nazwę "siedmioklasowa szkoła powszechna im. S. Staszica". W 1936 r. została wybudowana przy ulicy 3 Maja dwupiętrowa szkoła. Kierownikiem został Leopold Kluger.

Wiele miejsca w nauczaniu poświęcano rozwijaniu uczuć patriotycznych, a symbole państwowe należało otaczać szczególnym szacunkiem. Organizowano uroczystości związane z wielkimi postaciami: Marszałkiem Józefem Piłsudskim, patronem szkoły Stanisławem Staszicem, królem Bolesławem Chrobrym, poetą Juliuszem Słowackim, św. Stanisławem Kostką, gen. Józefem Bemem, pisarzem Henrykiem Sienkiewiczem. Ponadto zwracano uwagę na zachowanie uczniów w szkole. Oceny z zachowania obniżano za: nieposłuszeństwo, krnąbrność, ubliżanie gospodarzowi klasy, lekceważący stosunek do nauczycieli, wałęsanie się wieczorem, kradzież, opuszczanie nauki. Dzieci uczono zamiłowania do czystości i higieny osobistej. W szkole istniały organizacje uczniowskie: Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia uczniowska, Liga Morska i Kolonialna, Polski Czerwony Krzyż, Krucjata Eucharystyczna, Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. W 1961 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. A w 1999 r. - szkołę sześcioklasową.

Obecnie przy ulicy Jana Pawła II stoi w pełni zmodernizowany i wyremontowany trzypiętrowy budynek, który z daleka przyciąga swoim wyglądem: nową elewacją, dachem. Obok szkoły w 2002 została oddana do użytku nowa pełnowymiarowa hala sportowa. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i osiągają wysokie wyniki nauczania. Rozwijają zainteresowania artystyczne i sportowe.

Co wyróżnia naszą szkołę?

Ważne inicjatywy podejmowane w szkole. Są lub były to:
 • Dziecięcy teatrzyk "Samoradzik" działał w szkole od 1997 roku do 2002. Skupiał on 15 uczniów z klas pierwszych, drugich i piątych. Prezentował programy kabaretowe, dostarczając humoru, zabawy, a tym samym rozrywki. Uświetniał uroczystości szkolne, środowiskowe, gminne i powiatowe. Włączał się także w akcje charytatywne na rzecz środowiska i gminy. Łącznie przedstawił 52 programy z różnych okazji.

 • Zespół teatralny "Fantazja" wystawił musicale: "Trzewiki szczęścia", "O Kasi, co gąski zgubiła", "Czerwony Kapturek", "Hej, na Krakowskim Rynku" oraz przedstawienia: "Piórnik", "Uczone białogłowy Moliera" oraz okolicznościowe przedstawienia z okazji świąt narodowych i ostatnio "Zygmunt z Bobowej gości Władysława Jagiełłę w 1419 r." z okazji 670- lecia lokacji miasta Tuchowa na Przeglądzie Widowisk Historycznych. Teatrzyk występował na scenie teatru L. Solskiego w Tarnowie, w Filharmonii Krakowskiej, w DK w Myślenicach.

 • Konkursy (niektóre od 20 lat) pod patronatem biblioteki szkolnej: - "W krainie baśni" dla klas IV

  - "W Akademii Pana Kleksa" dla klas IV

  - "Z mitologią za pan brat" dla klas V

  - "Wyprawa do Afryki" dla klas V

  - "Z Tomkiem Wilmowskim w krainie kangurów" dla klas VI

  - "Rycerskie ślubowanie" dla klas VII (obecnie I gimnazjum)

  - "Czy znasz twórczość Tolkiena?" dla klas VI

  - "Europa naszym wspólnym domem" dla klas VI (O Unii Europejskiej i kulturze narodów Europy)

  - "Wiem wszystko" dla klas VI

Ponadto w 2005 r. biblioteka była organizatorem sympozjum naukowego poświęconego szkolnictwu w Tuchowie. Odbyła się wtedy promocja książki Pawła Juśki "Historia szkolnictwa powszechnego w Tuchowie w okresie II Rzeczpospolitej". Od 2003 r. odbywa się też impreza dla klas IV: "Beania, czyli otrzęsiny"

 • Zostały przeprowadzone projekty międzyprzedmiotowe: - "Zdrowy styl życia- przeciw alkoholowi, papierosom i narkotykom" dla klas VI (2003)

  - "A to Polska właśnie" dla klas V (2004)

  - "Cztery pory roku. Jesień" dla klas VI (2005)

 • Wydanie tomiku wierszy "Janowi Pawłowi II. Dzieci Szkoły Podstawowej w Tuchowie" ( w 2006 r. na I rocznicę śmierci Ojca Świętego)

 • W szkole działa zespół wokalny.

 • Od 2008 r. Szkoła Podstawowa im. St. Staszica bierze udział w projekcie "Już pływam". 30 dzieci nie umiejących pływać ma możliwość korzystania z darmowych wyjazdów na basen do Tarnowa, gdzie pod okiem instruktorów uczą się i doskonalą swoje umiejętności pływackie. Projekt ma również na celu promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny wypoczynku.

 • Uczniowie od kilkunastu lat wyjeżdżają na Zieloną Szkołę nad Morze Bałtyckie. W szkole znajduje się świetlica, stołówka szkolna. W gabinecie pielęgniarki środowiskowej można uzyskać pomoc medyczną. Pedagog szkolny pomoże w rozwiązaniu trudnych problemów.

Autorem artykułu, który przezentuje historię Szkoły Podstawowej im. Stanisłąwa Staszica, jest mgr Renata Gąsior


Adres: Zespół Szkół w Tuchowie
ul. Jana Pawła II  6
33-170 Tuchów
tel.: 014 652 52 20
fax.:014 652 52 20
e-mail:zs.tuchow@interia.pl


Budynek Zespołu Szkół w Tuchowie

Dla Uczniów
Dla Rodziców