Wakacje za: 313 dni Strona Główna         Plan Lekcji         Sport         Galeria
Menu

Przetargi

 • Dostawa żywność do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie

24 czerwca 2014 r.


[Pobierz: WYNIKI przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]


[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz: SIWZ "Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie"]


 • Dostawa żywność do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie

18 grudnia 2013


[Pobierz: WYNIKI przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz: SIWZ "Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie"]


 • Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tuchowie

9 lipca 2013[Pobierz: WYNIKI]

[Pobierz Ogłoszenie o przetargu]

[Pobierz SIWZ]
 • Dostawa żywność do stołówki Zespołu Szkół
  w Tuchowie


[Pobierz: WYNIKI]

[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz: SIWZ "Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie"]


 • Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów" realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 czerwca 2013 r.


[Pobierz: WYNIKI]

[Pobierz: "Ogłoszenie do przetargu"]


[Pobierz: "SIWZ"]


[Pobierz: "Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych"]


[Pobierz: "Formularz oferty załącznik nr 2"]


 • Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ZS Tuchów"


[Pobierz: WYNIKI]

2 maja 2013 r.


[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: SIWZ przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: Załącznik nr 1 do SIWZ do przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]
 • Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów" realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


[Pobierz: WYNIKI]

Wyjaśnienia zamieszczone w dn. 7.05.2013 r.


[Pobierz: Wyjaśnienie do przetargu"]


[Pobierz: SIWZ WŁAŚCIWY"]


[Pobierz: WŁAŚCIWY formularz oferty "]

2 maja 2013 r.


[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: SIWZ przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: Formularz oferty do pomocy do przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: Szczegółowy wykaz pomocy do przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]
 • Dostawa żywność do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie

6 grudnia 2012 r.

 • WYNIKI PRZETARGU


[Pobierz: Wyniki przetargu][Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Dostawa żywnosci do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz: SIWZ "Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Tuchowie"]


 • Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów" realizowanego w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • WYNIKI PRZETARGU


[Pobierz: Wyniki przetargu][Pobierz: Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu"]


[Pobierz: SIWZ przetargu "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu"]


[Pobierz: Załącznik nr 1 do SIWZ przetargu "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu"]


[Pobierz: Załącznik nr 2 do SIWZ przetargu "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby projektu"]

Więcej informacji: BIP Tuchów

 • Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt."Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


[Pobierz: Ogłoszenie o przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: SIWZ przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]


[Pobierz: Załącznik nr 1 do SIWZ przetargu na zadania pod nazwą "Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów"]

Więcej informacji: BIP Tuchów

 • WYNIKI PRZETARGU


[Pobierz: Wyniki przetargu]

[Pobierz: Protokół Komisji]

 • Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tuchowie

12 czerwca 2012 r.


[Pobierz: WYNIKI przetargu na zadania pod nazwą "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tuchowie."]

[Pobierz Ogłoszenie o przetargu]

[Pobierz SIWZ]
Dla Uczniów
Dla Rodziców