Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. St. Staszica
w Tuchowie

rok szkolny 2018/2019

Imię i Nazwisko Przedmiot
Józef Wzorek Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Staszica w Tuchowie
zajęcia komputerowe, informatyka

Wanda Siwek Vice Dyrektor SP

wychowanie fizyczne

Alicja Płachno Vice Dyrektor SP

matematyka

Bałut Anna język angielski, zajęcia logopedyczne
Bernadeta Baran historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa 
Lidia Bień język polski 
Marta Chruściel-Zoń edukacja wczesnoszkolna
Dorota Cich wychowawca świetlicy
Wiesław Cieśla muzyka, zajęcia artystyczne, tyflopedagogik
Natalia Czachor wychowanie fizyczne /urlop/
Maria Dulian historia
Aneta Dynak matematyka
Elżbieta Fryzowska edukacja wczesnoszkolna
Renata Gąsior język polski
ks. Alfons Górowski religia
Krzysztof Gut wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Beata Gut – Lisak historia, plastyka, zajęcia artystyczne
Magdalena Hońdo język angielski
Urszula Jackowicz przyroda, geografia
 Anna Jantoń wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Justyna Jaworska-Lipka język angielski, etyka, doradztwo zawodowe, WDŻwR
Anna Jurek urlop macierzyński
Łukasz Jurek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Grażyna Kajmowicz wychowawca świetlicy, nauczanie indywidualne
Ewa Kawa edukacja wczesnoszkolna
Beata Kielawa pedagog, terapia pedagogiczna
Agata Kijowska WDŻwR
Maria Knapik przyroda, geografia
Katarzyna Krupa bibliotekarz
Anna Kwaśny matematyka
Małgorzata Lekarczyk biologia
Stanisław Maniak plastyka
Marta Mazurkiewicz matematyka
Jadwiga Moździerz edukacja wczesnoszkolna
Beata Niemiec-Ryba język niemiecki, zajęcia logopedyczne
Joanna Nowak zajęcia rewalidacyjne
Beata Ogiela terapia pedagogiczna /urlop/
Magdalena Olszewska edukacja wczesnoszkolna
Dorota Pierz zajęcia rewalidacyjne /urlop/
Piotr Pierzchała fizyka, chemia
s. Krystyna Piwowar religia
Barbara Potok edukacja wczesnoszkolna
Renata Przęczek edukacja wczesnoszkolna
Aneta Rzeszutko język angielski 
Katarzyna Skrzyniarz język polski
Małgorzata Solarz chemia
Paulina Stachura-Buś język angielski /urlop/
Anna Stanuch-Madej język polski
Katarzyna Stelmach język angielski /urlop/
Dorota Surmacz matematyka
Anna Szeląg język polski
Renata Szeląg bibliotekarz
Alicja Szpak informatyka,, zajęcia techniczne, technika
Beata Wantuch język niemiecki, wychowawca świetlicy
Barbara Witalis – Sliaga język polski
ks. Marek Wojak religia
Anna Wójcik edukacja wczesnoszkolna
Ryszard Wrona wychowanie fizyczne
Ewelina Wypasek – Łabuz język angielski
Marian Zych edukacja dla bezpieczeństwa
o. Paweł Zyskowski CSsR religia